بیشعورسیاسی کیست و سلاح هایش کدام ها هستند؟

هشترود نیوز،

یادداشت: هادی اسکندرپور-

شعور یعنی سطح بالایی از سنجش، فهم و دریافت صحیح (با رجوع به وجدان و بینشی متعالی) و بدون مغالطه از موقعیت، شرایط و فضای موجود و در حال جریان.

بی شعور کسی هست که از اخلاق، بینش و دانش بی بهره یا کم برخوردار بوده و در طرف دیگر بی اخلاق، بی فرهنگ و ظالم می باشد. وی اکثرا با توسل به مغالطه، جهل، تحجر و نادانی واکنش منفی، تخریبگرانه، نا مناسب و نا متناسب به موقعیت موجب ایجاد حس منفی در افراد می شود.

ویژگی های شاخص بی شعور ها: دروغ گو، وقیح، متهاجم، مغالطه گر، خشمگین، متعصب به متعلقات اشتباه خصوصا فکری، متحجر، ریاکار، چاکر مآب، حریص و طماع.

اتمسفری که بی شعورها ایجاد می کنند: ایجاد حس ارعاب، تحقیر، توهین، سرکوب، بی حرمتی، تمسخر، تهدید، تطمیع، تسلط خواهی بر دیگران، ترهم خواهی و عوام‌فریبی که موجب سردی افراد برای قرار گرفتن در موقعیت می شوند.
(نکته: اگر شرایط متناسب با حقوق شما نیست بی شعورها وقیحانه خواستار ترک مکان توسط شما را دارند.)
.
سلاح بی شعور سیاسی جهت توجیه اشتباهاتش: (نکته: یک بی شعور به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اشتباه خود را کامل قبول ندارد.)
.
در برابر افکار عمومی:
مغالطهٔ توسل به احساسات: تأثیر روانی بر مخاطب و استفاده از احساسات و عواطف برای منحرف کردن از مقام استدلال– مغالطه تهدید: جای‌گزین کردن زور به‌جای استدلال- مغالطه تطمیع: یعنی اگر مدعای موردنظر را بپذیرد، نفعی به شما می‌رسد.

مرحله اول:
مغالطه توسل به دروغ سیستماتیک: فرد یا حکومتی به دلیل در خطر دیدن منافع خودخلاف واقع را بگوید- مغالطه عوام‌فریبی: استفاده از هیجان جمعی؛ گرایش به تفاخر به‌جای استدلال- مغالطه مسموم کردن سرچشمه: نسبت دادن یک صفت منفی به مخالفان آن مدعا یا کسانی که تردید می‌کنند- استدلال از راه سنگ: ایجاد زمینه‌ای برای طلب نکردن دلیل ازسوی مخالفان و سلب امکان نقّادیِ مدعای موردنظر.

مرحله دوم:
در صورت فشار افکار عمومی… مغالطه پذیرش ظاهری نقد: پذیرش ظاهری و باقی ماندن بر مدعای خطا- مغالطه قیاس مع الفارق: تعمیم یک پدیده به پدیده دیگر بدون آن که شباهت کاملی میان آن‌ها وجود داشته باشد- مغالطه علت شمردن: هرگاه دو رویداد با هم اتفاق بیافتند، یکی از آن دو را علت دیگری دانستن.

مقابله با بی شعورها: اندیشه و تفکر_ ایجاد فاصله فیزیکی و روانی– مقاومت مدنی– کنش بی خشونت.

پایان/

وقاحت

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در پنج شنبه, 26 دی 1398 ساعت 5:51 ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.