طیف های شاخص مردم در جریانات مهم ( موج سوار ها- جوگیر ها- روشنگر ها- ماله کش ها)


.
یادداشت: هادی اسکندرپور–
.
موج سوار: موج سوار فرد،جمع و یا حکومتی هست که بر روی مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که در داخل و یا خارج از کشور رخ داده و یا توسط خودشان ایجاد شده، در جهت تحقق برخی اهداف، منافع و تسویه حساب ها، ویراژ (تمرکز، تقویت و گسترش) می دهد. موج سوار سعی در اغراق موضوع بوده و اکثرا افراد جوگیر متاثر از فریب آنها هستند.
.
جوگیر: جوگیر اصطلاحی عام هست و برای افرادی به کار برده می شود که قدرت کنترل و احاطه به تکانه های هیجانی خود را نداشته و اکثرا اختیار اندیشه و جهت فکری این افراد تحت تاثیر موجی می باشد که در پیرامونشان ایجاد می شود و نسبت به بزرگی و دامنه موج، جوزدگی این افراد بیشتر شده و ممکن است به تفریط گرویده شود که کاملا مخالف با واقعیت و حقیقت ماجرا باشد. حرکت جوگیرها اکثرا بر حسب موج مشخص می شود و تفاوتی ندارد این موج یک روز منفی و روز دیگر مثبت باشد.
.
روشنگر: کسی است که فارق از هر گونه مغالطه، مصلحت اندیشی، محافظه کاری، الگوهای ذهنی اشتباه، جانبداری، فریب یا فرافکنی از لایه های بیرونی پدیده ها عبور کرده و بر پایه استنباط های منطقی، تحلیل های واقعی و تعقل اخلاقی به هسته اصلی موضوع وارد می شود و با بررسی فنی و تخصصی با جوانب مختلف حقیقت آشنا می شود.
.
ماله کش: ماله کش اصطلاحی عام هست و برای افراد چاکر مآب و خود فروخته به کار برده می شود که توسط افراد مکار برای سرپوش گذاشتن به اشتباهات و خطاهایشان قمارده می شوند. این طیف افراد تمامی حرکت و رفتارشان تابع دستورات اربابانشان بوده و هیچ گونه ابایی از وقیح و یا غیر انسانی بودن کارشان ندارند. نکته جالب اینکه اکثر ماله کش ها هیچ گونه جایگاه معنوی در بین صاحبانشان نداشته و صرفا ابزار موقتی برای آنها محسوب می شوند.

پایان

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در یکشنبه, 22 دی 1398 ساعت 5:56 ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.