قتلگاه فرهنگی و چالشهای پیش رو


یادداشت: علی اسکندرپور ( هادی)-

برای بحث در خصوص جامعه ای که به قتلگاه فرهنگی تبدیل شده، نیاز هست تا این موضوع از نظر شاخص های برجسته فرهنگی که موجب شکوفایی، پویایی و توسعه در جامعه می شود مورد بررسی قرار گرفته و آسیب های حاصله از عدم وجود آن شاخصها تبیین شود.

آنچه موجب ایجاد تاخر فرهنگی در یک جامعه می شود عدم عبور آن جامعه از تناقضات فرهنگی موجود است. منظور از تناقضات فرهنگی، خرده فرهنگ های حاکم بر حاکمیت است که با فرهنگ حاکم بر بطن جامعه در تضاد است و این خرده فرهنگ ها فاقد غنا و عاری از محتوا مورد نیاز جامعه است. بدون شک توسعه فرهنگی در جامعه ای که به دلیل عدم عبور از تناقضات فاقد غنا و عاری از محتوا است و تمامی برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و پژوهش ها به در بسته می خورد( طوری که ریز ترین فرهنگ های وارداتی صحیح هم که در نتیجه خلأ فرهنگی وارد جامعه می شوند، قابلیت بومی سازی به دلیل تضاد با آن فرهنگ تحمیلی را ندارد)، محقق نمی شود.

از طرفی در سیستمی که مودیان سازوکار فرهنگی خود را مکلف به انجام وظایف محوله از سمت چنین حکومتی می دانند و از تعهد به مردم و نیازهای فرهنگی آنان سر باز می زنند، آنچه اصل است به حاشیه رانده شده و این ساز و کار حالت نمایشی به خود می گیرد که رویکرد و عملکردش در راستای توسعه نیست.

آسیب های حاصله از چنین سازوکار، ساختار و سیستم مستقیما خود مردم هستند که در کلیه بخشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متضرر می شوند و آن جامعه به قتلگاهی برای جوانان و اقشار کم دانش جامعه می شود و ساختمان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چنین جامعه ای در دراز مدت آسیب دیده، فرسوده شده و از بین می رود که بازسازی آنها بالطبع هزینه هایی چندیدن برابر دارد که باز هم طیفی از جامعه را قربانی می کند.

در حقیقت آنچه موجب توسعه فرهنگی می شود عبور از تناقضات، باز تعریفی در هنجار ها و ارزشها، بازنگری در ساختار سیستم سازو کار فرهنگی و تبیین مفاهیم و تعاریف جدید منطبق با آنچه در راستای شکوفایی فرهنگیست، می باشد.

پایان/

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در پنج شنبه, 16 اسفند 1397 ساعت 11:44 ق.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.