آسیبهای موجود در رابطه های مجازی

آسیبهای موجود در رابطه های مجازی

یادداشت: علی اسکندرپور (هادی) –

یکی از مهم ترین آسیبهایی که در نتیجه جامعه مجازی حاصل می شود اشباع شدگی از مجموعه رابطه هایی هست که سبب دلزدگی از یک رابطه دو نفره خصوصی می شود.
آنچه در این میان بهتر است درک شود تا فرد از آسیبهای ممکن در امان باشد، رعایت فاصله ها و شناخت حدود رابطه ها و دیدگاه منطقی تر نسبت آن می باشد.
شناخت حاصل از رابطه های مجازی فاقد ارزش می باشد. زیرا در اینگونه رابطه ها افراد سعی در حفظ ظاهر خود یا همان حالت هایشان را دارند و رفتار و اخلاق واقعی آنها که همانا در صفاتشان نهفته است، پنهان می ماند.
پس بنا گذاری هر گونه رابطه خصوصا رابطه عاطفی در اینگونه فضاها اگر بدون رعایت مواردی که گفته شد باشد، اشتباه بوده و از درصد تزلزل و ناپایداری بالا برخوردار است و ادامه آن با چالشها و آسیبها همراه می شود که شاید جبران ناپذیر باشد.
با توجه به بست و گسترش جامعه مجازی خصوصا در میان نوجوانان بیشترین آسیبهای حاصله از اینگونه رابطه ها، این قشر می باشند که هنوز به بلوغ عاطفی نرسیده اند و به راحتی درگیر رابطه ها می شوند.
نو جوان و یا حتی جوانی که به بلوغ عاطفی نرسیده است ممکن است به راحتی فریب عده ای فرصت طلب مریض را بخورند و خواسته یا ناخواسته با سرمایه گذاری بی حساب و کتاب عاطفی دچار چالشهایی شوند که مسیر زندگی اجتماعی و حتی خانوادگی آنان را تغییر دهد.
تعمیم نتایج حاصل از اینگونه رابطه ها به بقیه رابطه ها، باعث می شود فرد به تمامی رابطه ها بد بین شده و تا مدتها از اجتماع دور باشند و هیچگاه به بلوغ عاطفی و درک صحیح از رابطه ها نرسند.

پایان/

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در پنج شنبه, 16 اسفند 1397 ساعت 11:42 ق.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.