در باب معنویت

در باب معنویت

یادداشت: علی اسکندرپور(هادی) –

معنویت به بینش و دانش عمیقی اشاره دارد که حقیقت غایی در آن سکنا گزیده. بینش و دانشی که (شخص بدون هیچ پیرو و رهبری بلکه به تنهایی به آن رسیده) و وی را قادر به کشف ماهیت حقیقی هستی و مفاهیم ژرف معانی در زندگی، کرده است. زندگی معنوی که منجر به داشتن معنا و نگرشی متعالی به انسان و جهان در وی شده است.

معنویت و معنا صرفا به ادیان تعلق ندارد چرا که انسان معنوی با مطالعه، ریاضت، اخلاقیات و تجربه به آگاهی واقعی رسیده است که به ارتباط با حقیقت برتر ختم شده و او را به فهم بهتر برای ارتباط با جهان، طبعیت یا انسان رسانده است.

انسان معنوی نگرشی گسترده به عالم هستی و ارتباطی عمیق با کائنات دارد. ستیز وی با جهل و خرافه منجر به شکستن دیوار نادانی شده است و او را به بینشی فراتر از جغرافیای انسانی و تاریخ رسانده است.

انسانی که هیچ تعلقی به دنیای مادی ندارد به متعلقاتش دلبسته و وابسته نیست. نه ” هستها ” او را برده خود می کنند نه” نیستها ” برایش حسرت می آورند.

برای او مرگ پایان نیست بلکه گشایش است، ثروت و غذای او همان معنویاتی هستند که در درون او نهادینه و جاودانه شده اند. هنر در چشمانش هست و موسیقی در لحن بیانش و عشق و احساس در زره زره وجودش.
پایان/

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در پنج شنبه, 16 اسفند 1397 ساعت 11:36 ق.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.