خطر ویترینی شدن انسان درجامعه شبه مدرنیزه


یادداشت: علی اسکندرپور _

جامعه مدرن بر پایه امانیسم شکل میگیرد و سعی در بست و گسترش آن در آینده دارد. اما جامعه مدرنیزه فاقد اصول و ارزشهای والای انسانی، وی را از رسیدن به تعالی باز می دارد و او را به ویترینی بودن سوق می دهد. تعالی که در نتیجه حفظ کرامت، تامین امنیت، رعایت عدالت، احترام به آزادی، عشق ورزی و از جاری شدن اخلاقیات حاصل می شود ( که همه اینها جدایی از آموزه های سنتی، عرفی و مذهبی می باشد).

انسان ویترینی متاثر از زرق و برق دنیای مدرن در ظاهر( حالات خود) سعی در نمایش شاخص های ظاهری از جمله تیپ روشنفکری ( آرمان خواهی، عدالت خواهی، آزادی طلبی و …دارد). اما از درون تهی از ارزشهای والای انسانی و اخلاقیات است. زیرا با مفهایم واقعی آن ارزشها بیگانه بوده و در درک و باور آن مفهایم درمانده است.

انسان ویترینی در جامعه شبه مدرنیزه روابط انسانی را بصورت بده بستان تلقی می کند و این سبک زندگی وی را از لحاظ روانی تشنه نگهداشته و موجب انزوای وی از نظر عاطفی می شود که در نهایت او را به رباتی با رفتار و گفتار مشخص تبدیل میکند.

انسان بیگانه با ارزش ها در رفتار و کردار خود دچار تعارضات بسیاری می باشد که به عنوان مثال در روابط خود چاپلوسی، تملق و ریاکاری را جزئی از رویکردهای تعاملی خود دارد و سعی در تزئین ویترین رفتار و گفتار خود، آنگونه که وی را انسان بزرگی نمایش دهد، دارد.

جامعه مدرن بدور از خرافات، جهل، واپسگرایی، محافظه کاری و مصلحت اندیشی می تواند زمینه را برای رشد و بست و گسترش ارزشهای انسانی فراهم آورد و انسان را از تنهایی، خشونت و درماندگی درآورده و تعالی واقعی را به وی نوید دهد.

پایان/

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در پنج شنبه, 29 آذر 1397 ساعت 12:20 ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.