نسل نوین هشترود را بهتر بشناسیم


یادداشت: علی اسکندرپور-

اگر با چند نفر از جوانان هشترود صحبت کنیم با الگو های رفتاری، فکری، ارزشها و آمال و آرزوهایی روبرو می شویم که با نسلی که خود را مسئول تربیت و آموزش آنان می داند( که دراین یادداشت اختصاراً با نام “نسل معلم” از آنها یاد می کنیم)، تفاوت فوق العاده زیادی دارد. پنداری نسل معلم یا در خواب است یا خود را به خواب زده.

علارغم اینکه نسل معلم همچنان سعی در تحمیل هنجار ها، ارزشها و الگوهای فکری و رفتاری خود به نسل جدید دارد، نسل جدید تا آن حد مطالعه و آموختن را در دستور کار خود قرار داده که گاها هنجار ها، ارزشها و الگوهای فکری و رفتاری نسل معلم را پایین دست دانسته و گاها با به چالش کشیدن آن، مورد تمسخر قرار می دهد.

مهم ترین ویژگی نسل نوین در این مطالعه، کاوشگری و اندیشیدن است. نسل جدید با توجه به گستره رسانه و جامعه مجازی( که دایره المعارف بزرگ علمی محسوب می شود) و خارج از کنترل نسل معلم هست، اقدام به پروراندن خود در تمامی ابعاد فکری و رفتاری می کند و این فارق از آن است که این بخش نکات مثبت و منفی خاص خود را هم دارد.

در توصیف کوتاه نسل نوین می توان گفت که این نسل بی پرده می بیند، بی سانسور می شنود و بی محدودیت می اندیشد. طوری که از هنجارها و ارزشهای جامعه نیز فاصله قابل توجهی دارد. و این فاصله آشکارا در نوع تفکر، رفتار، صحبتها و حتی تفریحشان مشهود است.

اما یک جامعه با آینده ای مبهم از هنجارها و ارزش ها به ضرس قاطع با چالشهایی در لایه های مختلف اجتماعی روبرو خواهد شد که این چالشها گاها در رابطه ها در تمامی انواع آن چه در خانواده چه در میان دوستان و در مراتب بالاتر فرد در جامعه به عنوان شخصی تاثیر گذار، نمود می یابد.

و در آخر اینکه نباید از این امر غافل بود که دغدغه های نسل نوین اگر به خوبی شناخته نشود و هوشمندانه و صحیح به آن پرداخته نشود، خانواده و در مراتب بالاتر جامعه مجبور است به الگوهایی تن در دهد که مانند مهمان ناخوانده وارد خانه ها و جامعه شده و زمام امور را به دست خود گرفته است. پرداختی همراه با رئال اندیشی و اندیشه ای بدون خود سانسوری.

پایان/

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در پنج شنبه, 29 آذر 1397 ساعت 12:15 ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.