بشر چگونه جراتمندی در زن را کشت

هشترود نیوز،

 

به قلم:علی اسکندرپور

اینکه بشر چگونه جراتمندی در زن را کشت و چرا این ظلم بزرگ بعد از گذشت قرنها همچنان ادامه دارد و در ذهن بشر جای گرفت است، ریشه در افکار جنسیت زده ای دارد که در طول تاریخ مانند بنای عظیمی الگوی ذهنی زنان و مردان گشته و در هر تمدن و جامعه ای بوده، طوری که خود زن نیز در توهم لاجراتی مانده و این امر تا آنجا پیشرفت که علوم انسانی نیز با آن همه ادعا تا کنون نتوانست نسخه سعادت بشر را بدون تناقضات موجود، بپیچند.

از بعد تاریخی اگر در طول تاریخ زنانی جراتمند بودند، این جراتمندی ریشه در ریاضتی بود که کشیده اند و آنان را مجبور به حضور و کنش گرایی کرده است و تبعات آن این بوده که اکثرا توسط جامعه خودشان به عنوان یک فرد نابهنجار و خط شکن یاد شود و در نهایت تاریخ، فرهنگ و جامعه حضور آنان را با چنان درد و رنجی توصیف کرده است که رغبت به اینگونه حضور زن در جامعه را با چالش مواجه کند و مجموع این تفکرات جنسیت زده جامعه به ریشه های خلقت زن آسیب زد. آنگونه که انسان وی را در جایگاه واقعی خود ندید و مردان نتوانستند با وجود این خلاء، دوشا دوش زنان به تعالی و تکامل اخلاقی برسند.

از بعد روانشناختی نیز وابستگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در زنان به مردان باعث شد وی پیشرفت، تعالی و آینده خود را منوط به حضور مولفه ای به نام مرد بداند. طبیعیست که شکل گیری این ذهنیت در زن، وی را به عنوان جنس کنش پذیر که به ذات خلاق خود پشت کرده معرفی کند و درهای تعالی را یک به یک بر روی خود، مردها و در نهایت جامعه، قفل کند.

از بعد جامعه شناختی تصور یک زن مستقل و متعالی برای جوامع مرد سالار وحشتناک بوده و همین امر آن جوامع را ترغیب به فریب، سرکوب و حتی تحقیر زن کرده تا جراتمندی در آنان را به هر شیوه ممکن، بکشد. با گذر به گذشته جوامع مرد سالار بصورت واضح مشاهده می شود که چه مصیبتها و بلاها بر سر کسانی که این حقوق بحق زنان در جامعه را سر داده اند، نازل شده است و اگر زنی در این گونه جوامع بخواهد خطوط قرمز را بشکند، تاوان سنگینی می دهد. تا آنجا که از طرف همجنسان خود نیز مورد قهر واقع شود.

و در نهایت باید دید زن بدون خود، مرد بدون زن و جامعه معلول چگونه می تواند در عرصه های مختلف خود را به تعالی برساند. تعالی که شامل حال کل بشر شود . علوم انسانی چگونه می توانند بدون تناقضات با عنوان ” عدم حضور واقعی زن در جامعه ” صداقت خود را توجیه کنند؟ و نسخه سعادت بشر را بپیچند؟ و اگر روزی گذر از تناقضاتی باشد باید در نظر داشت که این گذر بدون باز تعریفی در الگوهای ذهنی گذشته حاصل نمی شود که خود این باز تعریفی جز نفی تعاریف و مفاهیم قبلی و خلق تعاریف و مفاهیمی که ریشه در ذات بشر و افکار سیال وی دارد، امکان پذیر نیست.

پایان/

 

 

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در چهارشنبه, 07 آذر 1397 ساعت 12:05 ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.