مهندس اسماعیل کریمی اصل  ضمن اعلام این مطلب گفت: با توجه به اقلیم منطقه هشترود، ۵ هزار و ۳۳۱ تن کود ازته از ۲۰ اسفند ماه ۹۴ تا ۲۰ فروردین ۹۵ در بین کشاورزان توزیع شد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه ازت در تولید گندم از اولویت ویژه ای نسبت به سایر کودها برخوردار است و استفاده مناسب از کودهای ازته در جهت افزایش تولید گندم از ضروریات کشت و داشت این محصول می باشد.

 

کریمی اصل، اظهار داشت: جهت افزایش پروتئین دانه گندم و افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده از تکنیکهای صحیح زراعی با توجه به شرایط اقلیم منطقه و زمان بندی دقیق مصرف کودهای شیمیایی بخصوص ازت علاوه بر حصول حداکثر عملکرد مشکل کمبود پروتئین گندم را نیز تا حدودی مرتفع می نماید.

 

وی در ادامه میانگین مصرف کود سرک در منطقه هشترود را با توجه به شرایط اقلیم و خصوصیات خاکهای منطقه در مزارعی که بهره برداران در زمان کاشت از کودهای اوره استفاده کرده اند بطور میانگین ۳۰ کیلوگرم در هکتار ، و در صورت عدم استفاده اوره در فصل کاشت ۵۰ الی ۷۰ کیلوگرم در هکتار با توجه به میزان بارندگی و شرایط اقلیم توصیه نمود.

 

کریمی اصل تصریح کرد: لازم به ذکر است که سهمیه تخصیص یافته کود سرک به این شهرستان ۲ هزار و ۳۲۶ تن بوده که بیش از دو برابر آن (۵۳۳۱ تن) جذب و در بین بهره برداران توزیع گردیده است.