کندی اجرای طرح هادی روستاها در هشترود و چار اویماق

هشترود نیوز –

با تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ایی ، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور ، اداره جهاد کشاورزی ،اداره محیط زیست ، شرکت آبفای روستایی ف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای اسلامی روستاها و در صورت نیاز بخشدار مربوطه  شهرستان هشترود و چار اویماق هم زمان با کل کشور شروع به اجرای این طرح در سطح روستاها نمود. ولی با گذشت بیش از 4 1سال از تصویب این طرح به نظر شما چند در صد از این طرح در چند در صد از روستا های هشترود و چار اویماق اجرا شد؟ این طرح با هدف :

  • ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی
  • تامین عادلانه امکانات از طریق تسهیلات اجتماعی ،تولیدی و رفاهی.
  • ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات بهزیستی و عمومی
  • ایجاد شبکه ارتباطی منظم ،و ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در سطح روستا های دهستان.
  • ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی ،اشتغال ،و ارتقاء در آمد روستا ییان.
  • هدایت وضعیت فیزیکی(کالبدی)روستا . تصویب شده است

ولی همچنان ما از کندی این طرح حتی در روستاهای بالای 70 خانوار هم روبرو هستیم . نمونه روستای علی آباد و حتی در روستاها با خانوار های کم یعنی روستای  عزیز کندی که ورودی شهر را از طرف تبریز تشکیل می دهد این امر مشهود است.و با مراجعه به این روستا ها صحت این امر برایتان ثابت خواهد شد.

بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ایی ، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخه 12/10/78 هیأت دولت، طرح هادی روستایی عبارت از :
طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
مراحل تهيه طرح هادي
مرحله اول: تهیه نقشه پایه و وضع موجوذ روستا
مرحله دوم : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت
مرحله سوم : تحلیل و استنتاج از بررسیها و تدوین چشم اندازها
مرحله چهارم: تعيين پروژه های پيشنهادی و تهيه طرح هادی
اهداف تهيه و اجراي طرح هادي روستايي
الف: در نخستین فصل آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی اهداف مورد نظر به شرح زیر عنوان شده است :
1- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی .

در پست بعدی به مشکلاتی که رو در روی اجرای این طرح قرار می گیرد خواهیم پرداخت.

خبرنگار

هادی اسگندرپور

برای مطالعه ادامه مطلب به ادامه مطلب همین پست مراجعه شود.


2- تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی .
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات بهزیستی و عمومی .
4- ایجاد شبکه ارتباطی منظم ، و ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در سطح روستاهای دهستان .
5- ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی ، اشتغال ، و ارتقاء درآمد روستائیان .
6- هدایت وضعیت فیزیکی ( کالبدی ) روستا.
– بطور کلی و براساس اهداف فوق الذکر ، طرح هادی روستایی در راستای فراهم سازی توسعه و عمران روستاها می بایستی از رویکرد های متفاوت و جامعی برخوردار باشد.
– اولویت واژه توسعه برعمران که دارای بارمعنایی وسیع و متشکل از نظامی جامع و چند بعدی ، به لحاظ ساختارها و زیر ساختهای اقتصادی – اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی می باشد ، خود گواه این موضوع است که تنها هدف طرح هادی ، عمران یا رشد زیر ساختهای فیزیکی و کالبدی روستا نمی باشد ، بلکه توسعه روستا به عنوان یک فرایند جامع و جند بعدی از اساسی ترین اهداف مورد نظر تلقی شده است .
ب: اهداف عمومی از اجرای پروژه های عمران روستایی به شرح زیر است :
1- افزایس راندمان کار روستائیان
2- بهبود معیشت و رفاه سط زندگی در روستاها
3- جلب سرمایه گذاری در روستاها
4- تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی
5- پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها
مشکلات عمران روستاها
بطور کلی عمران روستاها با مشکلاتی مواجه است که اهم آنها عبارتند از :
1- پراکندگی روستاها
2- عدم دسترسی به مصالح مرغوب ساخت وساز
3- محدودیت بودجه و اعتبارات
4- سبک انگاری پروژه های عمران روستایی از طرف بعضی مسئولین و سازمانها
5- عدم جدیت قانونی
6- ماندگاری کم مردم در روستاها
مراجع بررسی و نصویب طرحهای هادی روستایی
تا پیش از ابلاغیه مورخ 16/11/79 هیئت محترم وزیران ، روند بررسی و تصویب طرح هادی به گونه ای بود که پس از کنترل و تائید مطلاعات انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلام یطرح تهیه شده درکمیته فن یطرحهای هادی روستایی مطرح می شد . کمیته مذکور مرکب از نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، دفتر فن یاستانداری ف محیط زیست ، شرکت آبفای روستایی ف بنیاد مسکن انقلاب اسلام استان و رئیس شورای اسلامی روستا و در صورت نیاز بخشدار مربوطه بوده و در محل بنیاد مسکن استان تشکیل می گردید . ضمن اینکه پیش از برگزاری جلسه کمیته فنی طرح ، یک مرحله بازدید از روستا توسط کارشناسان واحد فنی بنیاد جهت انطباق مطالعات و نقشه های مشاور با واقعیات محل انجام میگرفت که در حال حاضر نیز روند مذکور پیش از برگزاری جلسه گروه کارشناسی کمیته عمران پیگیری میشود .
متعاقب اصلاح موارد مندرج د رصورتجلسه کمیته فنی توسط مشاور ، به منظور تصویب نهایی ، طرح تهیه شده درشورای تصویب که متشکل از مدیران و رؤسای هر یک ازادارت و سازمانهای ذیربط بود ، مطرح و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ می شد .
شایان ذکر است که هم اکنون در پی ابلاغ مصوبه فوق الذکر هیئت وزیران ، کار گروه عمران و زیر بنایی عمران با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ریاست معاونت عمرانی استانداری جایگزین شورای تصویب پیشین گردیده است .

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در شنبه, 14 مرداد 1391 ساعت 11:34 ق.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.